Skip to main content

Mer pengar ur produkten

Sourcing Sweden - sourcing.se är den funktionsansvariges bäste professionelle vän. Oavsett om din roll är produktägare, inköpsansvarig, kundansvarig, eller projektledare så kan du alltid lyfta luren och kontakta oss när det kärvar till sig.

Sourcing.se är ett litet konsulthus som bäst kan liknas vid de stabsfunktioner av industrispecialister som stora företag kan hålla sig med. Vi har strategiska inköpare, support- och eftermarknadsspecialister, komponentingenjörer, materialspecialister och kvalificerade controllers.

Under mottot "Mer pengar ur produkten!" så erbjuder sourcing.se följande tjänsteprodukter:

Inköpsstöd innefattar alla former av strategiskt inköpsarbete: komponent- och leverantörssökning, riskanalys, bedömning och värdering av affärspartner, förhandling och avtalsskapande. Inom ramen för tjänsten Inköpsstöd, erbjuder vi dessutom samarbete med ett utvalt kluster av leverantörer från Vietnam. Dessa leverantörer är särskilt lämpade för små till medelstora serier av mekanik, elektronik och formsprutad plast.

NPI-stöd är en tjänst främst riktad mot innovationsföretag, som ska ta steget från produktidé till produktifiering. Tjänsten innefattar bland annat finansieringsmodeller, CM-hantering under pågående utveckling , projektledning gentemot produktion och distribution, certifieringar, hantering av initiala garanti och reparationsärenden samt förberedelse för avveckling/skrotning av produkten.

Eftermarknadsstöd riktar sig till de som ska introducera en produkt (ny eller befintlig) på en ny marknad. Tjänsten innefattar allt som krävs för att få en fungerande HW-support, bland annat: supportstrategi baserat på lokala förutsättningar, framtagning av service- och utbildningsmaterial på gångbart språk, etablering och utbildning av fältorganisation, optimering av initialt reservdelslager, fältdatainsamling.

På de olika sidorna under sourcing.se så beskriver vi några av våra erfarenheter, arbetssätt och profiler. Men det är ingen katalog med färdiga paket. Varje företag, affär och affärssituation har sin egen unicitet.